Children Coloured hands Screaming

Sillabus

 

Heideland Lynnwood Kleuterskool volg 'n sintuiglike stimulerende, ontwikkelingsprogram wat ouderdomsgerig is.

 

Die Graad R leerders volg die voorgeskrewe Nasionale Kirrikulum (CAPS) .